Տնտեսական քաղաքականություն Արդյունաբերական քաղաքականություն Ներդրումային քաղաքականություն Բաց երկնքի քաղաքականություն Գործարար միջավայր Միջազգային տնտեսական համագործակցություն Հայաստան - Եվրամիություն Հայաստան-ԵԱՏՄ Հայաստան - ԱՀԿ Զբոսաշրջություն Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և Տեխնոլոգիական զարգացում Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն Առևտրի և շուկայի կարգավորում Տեխնիկական կանոնակարգում Ներքին աուդիտ Տեսչական բարեփոխումներ Լիցենզավորում, թույլտվություններ Շուկայի վերահսկողություն Մտավոր սեփականություն Հավատարմագրում Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման հսկողություն

/01.12.2015/ «Ժամը» լրատվականի հյուրն է Կարեն Ճշմարիտյանը

Տեսանյութեր Ձայնադարան
Քաղաքացիների ընդունելություն Դիմեք մեզ Թափուր աշխատատեղեր Մրցույթների արդյունքներ Հայտարարություններ Ռազմավարություններ/ Հայեցակարգեր Ծրագրեր/ Հաշվետվություններ Ցանկեր ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ Նախագիծ /ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՈՒՂԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման կազմակերպման գործունեության լիցենզիաների տրամադրման վերաբերյալ

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման լիցենզավորումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 785-Ն որոշմամբ հաստատված «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման լիցենզավորման կարգի համաձայն:

 

Լիցենզիան տրվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության (այսուհետ` Լիցենզավորող մարմին) կողմից` բարդ ընթացակարգով, անժամկետ: Այն տրվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված կարգով նախատեսված փաստաթղթերը Լիցենզավորող մարմին ներկայացնելուց հետո 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 4-ի N 545-Ա հրամանով ստեղծված լիցենզավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:Լիցենզիան վերաձևակերպվում, լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում և դադարեցվում է "Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

 

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման կազմակերպման լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն  լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում  հայտ (Հավելված N 2 )` կցելով Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 785-Ն որոշմամբ  սահմանված փաստաթղթերը (9-րդ կետ), ընդ որում` փաստաթղթերը կարող են լիցենզավորող մամնին հանձնվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով (www.e-gov.am/licenses):

 

Համաձայն «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 18-րդ մասի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի (18.8.1) լիցենզիայի տրամադրման համար գանձվում է տարեկան պետական տուրք: Պետական տուրքի փոխանցումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության աշխատանքի գործառնական վարչությունում բացված հետևյալ հաշվեհամարին` 900005168316

 

Գործունեության տեսակը Պետական տուրքի չափը

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ »

(ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման համար` տարեկան

Բազային տուրքի 15000-ապատիկի չափով

 

 

Պետական տարեկան տուրքի վճարումը յուրաքանչյուր առաջիկա տարվա համար կատարվում է մինչև առաջիկա տարին սկսելը` Լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման արդյունքում լիցենզիաների վրա նշված տրման ամսաթվից ոչ ուշ («Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 34): «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված է, որ օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար սահմանված ժամկետներում վճարումը չկատարելու դեպքում բյուջե չվճարված պետական տուրքի գումարները ենթակա են վճարողից բռնագանձման պետական բյուջե` ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0.15 տոկոսի չափով հաշվարկված տույժի հետ միասին:

 

Ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը տես Փաստաթղթեր բաժնում:

 

 

 

2016 թվականի հունվար ամսվա դրությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման գործունեության լիցենզիա ստացած և լիցենզիայի գործողությունը դադարեցված կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների ցանկ

 

 

 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

© 2007 - 2016, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Հասցե` 0010 ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5

Հեռախոս` (+374 11) 581-122, (+374 11) 597-205, Ֆաքս` (+374 10) 526-577