ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
Հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչ
Աշխատողների մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և պաշտոնների դասակարգիչ
Զբաղմունքների դասակարգիչ
Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության գործունեության տեսակների դասակարգիչ
Անհատական սպառում` ըստ նպատակների դասակարգիչ
Տնտեսության ինստիտուցիոնալ հասվածի դասակարգիչ
Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչ