Թափուր աշխատատեղեր
հոդված
Կցված Ֆայլեր
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի զուտ թափուր պաշտոնների վերաբերյալ տեղեկանք


Նախարարի օգնականի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (գործարար միջավայրի և մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության վարչության գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-206)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (մտավոր սեփականության գործակալության ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 37-4.1-49)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիր` 37-1.2-1)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հայտարարում է` Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն (Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր` 37-2.2-100))


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հայտարարում է` Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն (Քարտուղարության ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-144))


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հայտարարում է` Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն (Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-9))


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-5)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր` 37-2.1-45)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հայտարարում է` Նախարարության գործերի կառավարման վարչության վարորդի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Եվրամության հետ համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-151)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Եվրամության հետ համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-152)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Եվրամության հետ համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-218)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Եվրամության հետ համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի պետ (ծածկագիր` 37-2.2-111)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-159)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Անձնակազմի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-114)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 37-2.1-25)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-138)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-141)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումային ծրագրերի և պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-178)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն  


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (անձնակազմի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-34) ) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն 


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր` 37-2.1-39)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն 


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (մտավոր սեփականության գործակալության գյուտերի և օգտակար մոդելների բաժնի գլխավոր մասնագետ-փորձագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-28)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (ծածկագիր` 37-1.2-1)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-192)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը (գործարար և ներդրումային միջավայրի զարգացման քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր` 37-2.1-36)) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար հայտարարություն


Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-44)

Աշխատանքի նկարագրությունը` կից ֆայլերում։
Մրցույթը կանցկացվի 19.06.2018թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:


Մտավոր սեփականության գործակալության պետ (ծածկագիր՝ 37-1.2-2)

Աշխատանքի նկարագրությունը` կից ֆայլերում։
Մրցույթը կկայանա 04.05.2018թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.04.2018թ.:


Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-143)

Աշխատանքի նկարագրությունը` կից ֆայլերում։
Մրցույթը կկայանա 18.04.2018թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.03.2018թ.:


Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումային ծրագրերի և պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի պետ (ծածկագիր` 37-2.2-91)

Աշխատանքի նկարագրությունը` կից ֆայլերում։
Մրցույթը կկայանա 14.02.2018թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 17.01.2018թ.:


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է բաց մրցույթ ընկերության գործադիր մարմնի ընտրության հայտարարություն

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 06.12.2017թ.-ի N 1204-Ա հրաման


«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է
Մրցույթը կանցկացվի 17.01.2018թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շենքում, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 15.01.2018թ.:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ /ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-597-196, ներքին` 196/: