Թափուր աշխատատեղեր
հոդված
Կցված Ֆայլեր


Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումային ծրագրերի և պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի պետ (ծածկագիր` 37-2.2-91)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 14.02.2018թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 17.01.2018թ.:


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է բաց մրցույթ ընկերության գործադիր մարմնի ընտրության հայտարարություն

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 06.12.2017թ.-ի N 1204-Ա հրաման

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է
Մրցույթը կանցկացվի 17.01.2018թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շենքում, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 15.01.2018թ.:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ /ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-597-196, ներքին` 196/:


Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-75)

Աշխատանքի նկարագրությունը

Մրցույթը կկայանա 30.01.2018թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:


Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-47)
Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 01.02.2018թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:


Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիտորինգի վարչության դոնոր համագործակցության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-169)
Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 05.02.2018թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:


Միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-185)
Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 06.02.2018թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:


Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-203)
Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 31.01.2018թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:


Իրավաբանական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-103)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 22.12.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 06.12.2017թ.:


Ֆինանսական և հաշվապահական վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-143)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 11.01.2018թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:


Մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 37-4.1-22)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.11.2017թ.:


ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 37-4.1-46)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 22.11.2017թ.:


Մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 37-2.1-18)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 13.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 08.11.2017թ.:


Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 37-2.2-97)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 14.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 08.11.2017թ.:


Ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.3-3)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 13.12.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 08.11.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-84)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 28.11.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.10.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-160)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 05.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.10.2017թ.:


Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-104)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 23.11.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 18.10.2017թ.:


Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-8)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 01.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.10.2017թ.:


Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-9)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 15.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.10.2017թ.:


Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 37-2.2-96)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:


Գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-45)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 07.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:


Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-43)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:


Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր՝ 37-1.1-1)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ ( ծածկագիր՝ 37-2.3-156)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 10:00- ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-84)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:


Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-47)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.05.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-160)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 31.05.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-82)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 26.05.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-158)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 19.05.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 19.04.2017թ.:


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-167)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 12.05.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 19.04.2017թ.: