Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ
Պատասխանատուներ Ոլորտներ Հեռախոս Էլ. փոստ
Վահագն Լալայան
(Ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ)
Ներդրումներ
Ազատ տնտեսական գոտիներ
(+374 11) 597 125 vlalayan@mineconomy.am
Ալբերտ Բաբայան
(Գործարար միջավայրի բարելավման  վարչության պետ)
Գործարար միջավայրի բարելավում (+374 11) 597 131 abbabayan@mineconomy.am
Արմեն Եգանյան
(Արդյունաբերության զարգացման վարչության պետ)
Արդյունաբերություն
Պետական աջակցության գործիքակազմ
(+374 11) 597 145 aeganyan@mineconomy.am
Սուրեն Պարսյան
(Առևտրի և շուկաների կարգավորման վարչության պետ)
Առևտրի և շուկաների կարգավորում (+374 11) 597 150 sparsyan@mineconomy.am
Լիլի Մաքսուդյան
(Ստանդարտացման, չափագիտության և տեխնիկական կանոնակարգման վարչության պետ)

Ստանդարտացում
Հավատարմագրում

Չափումների միասնականության գնահատում
Սերտիֆիկացում
ՀՀ և ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառում

(+374 11) 597 165 lmaksudyan@mineconomy.am
Արամ Օհանյան
(Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վարչության պետ)
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն (+374 11) 597 135 aohanyan@mineconomy.am
Զարմինե Զեյթունցյան
(Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ)
Զբոսաշրջություն (+374 11) 597 291 zzeitountsian@mineconomy.am
Արմեն Ազիզյան
(Մտավոր սեփականության գործակալության պետ)
Մտավոր սեփականություն (+374 10) 561 136 armpat@aipa.am
Արմեն Նալբանդյան
(Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության պետ)
Նախարարության կողմից մատուցվող ծառայությունների բնագավառում՝ լիցենզիաների, վկայականների, եզրակացությունների, թույլտվությունների, հավաստագրերի տրամադրում և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման գործընթացի ապահովում (+374 11) 597 225 analbandyan@mineconomy.am
Լևոն Խալիկյան
(Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար)
Ոչ պարենային արտադրանքի նկատմամբ պետական վերահսկողություն

(+374 10) 235 600

(+374 11) 597 520

lkhalikyan@mineconomy.am

 

 Ի կատարումն ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականի, ներկայացնում ենք ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի պատասխանատուներին՝ ըստ ոլորտների, ինչպես նաև նրանց կոնտակտային տվյալները, որոնց միջոցով հանրությունը և գործարար համայնքը կարող են կապ հաստատել, ներկայացնել նախարարին ուղղված իրենց հարցերն ու առաջարկությունները: