Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի հետ համատեղ մշակվել և 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է «ՀՀ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին հավանություն տալու մասին» N 1769-Ա որոշումը:

Կանոնագիրքը տարածվում է ՀՀ կառավարության կողմից 2011թ. հունիսի 23-ին N 881-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված 50 տոկոս և ավելի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների վրա: Կանոնագիրքը կիրառելի է ըստ «հետևիր կամ բացատրիր» սկզբունքի, համաձայն որի ընկերությունները ներկայացնում են հայտարարագիր Կանոնագրքի դրույթներին համապատասխանելու մասին, ինչպես նաև որևէ դրույթի չհամապատասխանելու դեպքում` բացատրություն չհամապատասխանելու պատճառների մասին:


+