Նորություններ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հաճախ տրվող հարցեր

Քաղաքացիների ընդունելություն

Աշխատանք

       Թափուր աշխատատեղեր

       Մրցույթների արդյունքներ

Հայեցակարգեր

Ռազմավարություններ

Հաշվետվություններ

Ցանկեր

Ծրագրեր

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Նախարարություն

       Նախարարության մասին

       Նախարար

       Նախարարության կառուցվածք

       Կառուցվածքի գծապատկեր

       Նախարարության համակարգի կազմակերպություններ

       ՀՀ առևտրական ներկայացուցիչներ

       Կանոնադրություններ

       Հաստիքացուցակ

       Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

       Նախարարին կից կոլեգիա

       Բյուջետային ծրագրեր

       Գնումների գործընթաց

       Ստուգումներ

       Գաղտնազերծված փաստաթղթեր

Գործառույթներ

       Տնտեսական քաղաքականություն

       Ներդրումային քաղաքականություն

       Ազատ տնտեսական գոտիներ

       Արդյունաբերական քաղաքականություն

       Գործարար միջավայր

       Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն

       Միջազգային համագործակցություն

       Հայաստան - Եվրամիություն

       Հայաստան-ԵԱՏՄ

       Հայաստան - ԱՀԿ

       Առևտրի և շուկայի կարգավորում

       Զբոսաշրջություն

       Ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացում

       Տեխնիկական կանոնակարգում

       Ներքին աուդիտ

       Տեսչական բարեփոխումներ

       Լիցենզավորում, թույլտվություններ

       Շուկայի վերահսկողություն

       Մտավոր սեփականություն

       Հավատարմագրում

Իրավական ակտեր

       Հրամանագրեր

       Որոշումներ

       Հրամաններ

       Կարգեր

       Արձանագրություններ

Մեդիա կենտրոն

       Հայտարարություններ

       Պաշտոնական այցեր

       Համաժողովներ/Միջոցառումներ

       Ելույթներ/ողջույնի տեքստեր

       Հրապարակումներ

       Պարզաբանումներ

Հղումներ

Կապ