Աուդիտորական գործունեության հսկողության տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 99-Ն որոշում/
Առողջապահական պետական տեսչության ստուգաթերթեր
Բնապահպանական պետական տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 519-Ն որոշում/
Էներգետիկայի պետական տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 1569-Ն որոշում/
Ընդերքի պետական տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 1680-Ն որոշում/
Լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 18-Ն որոշում/
Կրթության պետական տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 598-Ն որոշում/
Շուկայի վերասկողության պետական տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 718-Ն որոշում/
Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 132-Ն որոշում/
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 939-Ն որոշում/
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 338-Ն որոշում/
Տրանսպորտային տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 80-Ն որոշում/
Օրինականության վերահսկողության տեսչության ստուգաթերթեր /ՀՀ կառավարության N 624-Ն որոշում/