Բյուջետային ծրագրեր
Բյուջետային ծրագրեր
2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ (նախագիծ)