հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի աշխատակազմ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների ցուցակը կից ֆայլերում