Կանոնադրություններ
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 28.02.2017 թ. 160-Ա հրաման «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 20-ի N 267-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

  • Վարչություններ

Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչություն

Գործարար և ներդրումային միջավայրի զարգացման քաղաքականության վարչություն

Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչություն

Ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն

Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչություն

Միջազգային համագործակցության վարչություն

ԵԱՏՄ և արտաքին առևտրի վարչություն

Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչություն

ՓՄՁ աջակցության և զարգացման վարչություն

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Գործերի կառավարման վարչություն

Քարտուղարություն

  • Բաժիններ

Իրավաբանական բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Առաջին բաժին

Ներքին աուդիտի բաժին

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին

Առանձնացված ստորաբաժանումներ

Մտավոր սեփականության գործակալություն

Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալություն

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին

Զբոսաշրջության պետական կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության առևտրական ներկայացուցիչներ

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ

Եվրոպական Միությունում ՀՀ առևտրական կցորդ

Ռուսաստանի Դաշնությունում ՀՀ առևտրական ներկայացուցիչ

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում ՀՀ առևտրական կցորդ

Նախարարության համակարգի կազմակերպություններ

«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ