Նախարարության մասին
հոդված
Կցված Ֆայլեր

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարութան կազմում ընդգրկված են 18 կառուցվածքային, 3 առանձնացված ստորաբաժանումներ և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 1 պետական մարմին։

Նախարարության համակարգում գործում է 6 պետական կազմակերպություն և ընկերություն:

Համառոտ ակնարկ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարութունը իրավահաջորդն է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության, որն իր հերթին իրավահաջորդն է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի պետական կոմիտեի։ Վերջինս ձևավորվել է 1990 թվականին` Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Պետական պլանային կոմիտեի վերակազմավորման արդյունքում:

1997 թվականին, ՀՀ նախագահի` «ՀՀ կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մասին» հունիսի 10-ի ՆՄ-747 հրամանագրով, ՀՀ առևտրի, սպասարկումների և զբոսաշրջության, ՀՀ արդյունաբերության և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունների միաձուլման արդյունքում կազմավորվել է ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարությունը:

2002 թվականին, ՀՀ Նախագահի մարտի 16-ի NN 1063 և 1064 հրամանագրերով, ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարությունը վերակազմավորվել և վերանվանվել է ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության:

2008 թվականի ապրիլի 21-ին, ՀՀ Նախագահի հրամանագրով, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարությունը վերանվանվել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության:

2016թ․ սեպտեմբերի 29-ին ԱԺ կողմից ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանվել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարութան։

Տիգրան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
2018թ.-ի հոկտեմբերի 15-ից՝ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար, 2019թ.-ի հունիսի 1-ից՝ էկոնոմիկայի նախարար

Արծվիկ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
2018թ.-ի մայիսի 12-ից հոկտեմբերի 3-ը` տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար

Սուրեն ԿԱՐԱՅԱՆ
2016թ.-ի հոկտեմբերի 6-ից 2018թ.-ի մայիսի 12-ը՝ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար
2016թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 6-ը` Էկոնոմիկայի նախարար

Արծվիկ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
2016թ.-ի փետրվարի 24-ից սեպտեմբերի 27-ը` Էկոնոմիկայի նախարար

Կարեն ՃՇՄԱՐԻՏՅԱՆ
2014-2016թթ.` Էկոնոմիկայի նախարար

Վահրամ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
2013-2014թթ.` Էկոնոմիկայի նախարար

Տիգրան ԴԱՎԹՅԱՆ
2010-2013թթ.` Էկոնոմիկայի նախարար

Ներսես ԵՐԻՑՅԱՆ
2008-2010թթ.` Էկոնոմիկայի նախարար
2007-2008թթ.` Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար

Կարեն ՃՇՄԱՐԻՏՅԱՆ
2002-2007թթ.` Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար
1999-2002թթ.` Արդյունաբերության և առևտրի նախարար

Հայկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
1998-1999թթ.` Արդյունաբերության և առևտրի նախարար

Գառնիկ ՆԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
1997-1998թթ.` Արդյունաբերության և առևտրի նախարար


Վարդան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 2000-2008թթ․՝ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար

Լևոն ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ 2000-2000թթ․՝ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար

Արմեն ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 1999-2000թթ․՝ Էկոնոմիկայի նախարար

Էդվարդ ՍԱՆԴՈՅԱՆ 1998-1999 թթ․՝ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար

Արմեն ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 1997-1998 թթ․՝ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար

Վահրամ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 1996-1997 թթ․՝ Էկոնոմիկայի նախարար

Անդրանիկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 1995-1996 թթ․՝ Էկոնոմիկայի նախարար

Արմեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 1993-1995 թթ․՝ Էկոնոմիկայի նախարար

Հրանտ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ 1991-1993 թթ․՝ Փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար

Հրանտ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ 1990-1990 թթ․՝ Մինիստրների խորհրդի առաջին տեղակալ, Էկոնոմիկայի պետական կոմիտեի նախագահ