Լիցենզավորում, թույլտվություններ
հոդված
Կցված Ֆայլեր

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալությունը նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում մատուցում է ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթներից բխող ոլորտներում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից:

Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-29 հեռախոսահամարով կամ գրեք kmuradyan@mineconomy.am հասցեով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-69, (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարներով կամ գրեք tgrigoryan@mineconomy.am կամ lnazaryan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-69, (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարներով կամ գրեք tgrigoryan@mineconomy.am կամ lnazaryan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարով կամ գրեք lnazaryan@mineconomy.am հասցեով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարով կամ գրեք lnazaryan@mineconomy.am հասցեով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարով կամ գրեք lnazaryan@mineconomy.am հասցեով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարել (+374 11) 59-71-54, (+374 11) 59-72-29 հեռախոսահամարներով կամ դիմել msargsyan@mineconomy.am կամ kmuradyan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-63, (+374 11) 59-72-29 հեռախոսահամարներով կամ գրեք lnazaryan@mineconomy.am կամ kmuradyan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարել (+374 11) 59-71-54, (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարով կամ դիմել msargsyan@mineconomy.am կամ lnazaryan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-28, (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարներով կամ գրեք ajilavyan@mineconomy.am կամ lnazaryan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-63 հեռախոսահամարով կամ գրեք lnazaryan@mineconomy.am հասցեով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-69, (+374 11) 59-72-29 հեռախոսահամարներով կամ գրեք tgrigoryan@mineconomy.am կամ kmuradyan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-69, (+374 11) 59-72-29 հեռախոսահամարներով կամ գրեք tgrigoryan@mineconomy.am կամ kmuradyan@mineconomy.am հասցեներով:)

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 59-72-26 հեռախոսահամարներով կամ գրեք akhachatryan@mineconomy.am հասցեով:)