Անասնաբուժություն

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կայուն զարգացման գործում մեծ նշանակություն ունի անասնաբուժության ոլորտը։

Անասնաբույժի ամենօրյա աշխատանքում կարևորվում են վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների հետ կապված հարցերը:

Երկարատև զարգացման ժամանակահատվածում մշակվել են վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման նոր մեթոդներ, պայքարի և յուրահատուկ կանխարգելման կենսաբանական պատրաստուկներ:

Հայաստանի Հանրապետության համար համընդհանուր խնդիր է կենդանիների վարակիչ, այդ թվում՝ կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր (զոոանտրոպոնոզ) հիվանդությունների դեմ պայքարի կազմակերպումը։

Ելնելով տարածաշրջանում և հանրապետության առանձին մարզերում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների բարդ համաճարակային իրավիճակից և ղեկավարվելով «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով` հանրապետությունում անասնահամ­ճարակային կայուն իրավիճակ ստեղծելու և այն պահպանելու նպատակով յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում նաև կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ` գյուղատնտեսական կենդանիների (այսուհետ` գ/կ) բրուցելոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների (այսուհետ` ԽԵԿ) տուբերկուլյոզ, գ/կ սիբիրախտ, ԽԵԿ խշխշան պալար, նոդուլյար դերմատիտ, մանր եղջերավոր կենդանների (այսուհետ`ՄԵԿ) սիբիրախտ, ՄԵԿ դաբաղ և մեղուների վարրոատոզ:

Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման միջոցառումները 2012 թվականից իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` կենտրոնի կազմում ընդգրկված շուրջ 545 համայնքը սպասարկող անասնաբույժների և 39 տարածաշրջանային համաճարակաբանների միջոցով:

«Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակներում անասնահակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների և ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացումը նպաստում է հանրապետության տարածքում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կայուն հակահամաճարակային վիճակի ստեղծմանը, անասնաբուժասանիտարական տեսակետից անվտանգ կենդանական ծագման մթերքի և հումքի արտադրության ապահովմանը, կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդություններից բնակչության պաշտպանությանը, ինչպես նաև կայուն միջպետական տնտեսական կապերի հաստատմանը:

Կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների նոր դեպքերին արագ արձագանքման և տեղեկատվության փոխանակման կատարելագործման նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ առողջապահության և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ մշակվել և ՀՀ կառավարությանն է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդությունների համալիր ինտեգրված էլեկտրոնային հսկողության համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:

Կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ արդյունավետ պայքար կազմակերպելու նպատակով առանձնակի կարևորվում է համաճարակաբանական և անասնաբուժական հսկողության, արագ արձագանքման և ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացման գործընթացներում շահագրգիռ բոլոր մարմինների սերտ համագործակցությունը:

Անասնաբուժության բնագավառում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության հավանությանն է արժանացել 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելոզ հիվանդության դեմ պայքարի հայեցակարգին և Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելոզ հիվանդության դեմ պայքարի հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 53 արձանագրային որոշումը:

2014 թվականի հունիսի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել է «Կենդանիների համարակալմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունվարի 29-ի N 59-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1315-Ն որոշումը:

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹԵԺ ԳԻԾ

81-40

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00