ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչության ստանդարտացման, չափագիտության և հավատարմագրման բաժին գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.8-Մ2-9)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության պետական աջակցության ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Ղ4-5)

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32․20-Ղ3-1)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության վճարահաշվարկային համակարգերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Մ4-2)

Տնտեսական հետազոտությունների վարչության մակրոտնտեսական հետազոտությունների բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.24-Մ4-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32․10-Ղ4-3)

Հանրային ներդրումների վարչության պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի պետ  (ծածկագիրը՝ 23-32.13-Ղ4-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-4)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.22-Ղ3-1)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչության գյուղատնտեսական նորարարությունների բաժնի պետ (ծածկագիրը` 23-32.5-Ղ4-14)

Գործարար միջավայրի վարչության ներքին առևտրի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․21-Մ4-3)

Ձեռներեցության վարչության քաղաքականության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.19-Մ2-1)

Հանրային ներդրումների վարչության հանրային ներդրումների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.13-Մ2-6)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության կապիտալ շուկայի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Մ4-1)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության վճարահաշվարկային համակարգերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Մ2-4)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ենթակա ընկերությունների բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.22-Մ4-2)

Միջազգային համագործակցության վարչության երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․23-Մ2-4)

Գործարար միջավայրի վարչության ներքին առևտրի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․21-Ղ4-3)

Արդյունաբերության քաղաքականության վարչության տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Ղ4-2)

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիրը՝ 23-33․1-Մ2-5)

Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ4-2)

Միջազգային համագործակցության վարչության արտահանման խթանման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.23-Մ2-6)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ենթակա ընկերությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․22-Մ2-4)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության վճարահաշվարկային համակարգերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Մ2-3)

Առևտրի և ինտեգրացիայի վարչության առևտրի կարգավորումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.11-Ղ4-4)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ենթակա ընկերությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․22-Մ2-4)

Հանրային ներդրումների վարչության հանրային ներդրումների զարգացման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32․13-Ղ4-2)

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․20-Մ2-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության թանկարժեք մետաղների և քարերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.25-Մ4-2)

Առևտրի և ինտեգրացիայի վարչության սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման բաժնի պետ (ծածկագիրը` 23-32.11-Ղ4-3)

Գործարար միջավայրի վարչության ներդրումային բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.21-Ղ4-2)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.11-Մ2-3)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության կապիտալի շուկայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Մ2-2)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչության գյուղատնտեսական խորհրդատվության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.5-Ղ4-13)

Տնտեսական հետազոտությունների վարչության ընթացիկ վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․24-Մ2-2)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.25-Ղ3-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության թանկարժեք մետաղների և քարերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.25-Մ2-3)

Արդյունաբերության քաղաքականության վարչության արդյունաբերության զարգացման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Ղ4-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության ծանր արդյունաբերության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․25-Մ2-1)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման և աջակցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․22-Մ2-1) 

Որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչության ստանդարտացման, չափագիտության և հավատարմագրման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․8-Ղ4-3)

Միջազգային համագործակցության վարչության արտահանման խթանման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․23-Ղ4-2)

Թեթև արդյունաբերության վարչության ստեղծագործ արդյունաբերության զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.18-Մ2-4)  

Միջազգային համագործակցության վարչության արտահանման խթանման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 23-32․23-Ղ4-2)

Գործարար միջավայրի վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․21-Մ2-5)

Որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչության տեխնիկական կանոնակարգման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․8-Ղ4-2)

 Հանրային ներդրումների վարչության կանաչ տնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.13-Ղ4-4)

Թեթև արդյունաբերության վարչության թեթև արդյունաբերության զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․18-Մ2-2)

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝  23-33.3-Ղ4-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության ծանր արդյունաբերության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 23-32.25-Մ2-2)

Թեթև արդյունաբերության վարչության թեթև արդյունաբերության զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․18-Մ2-1)

Տնտեսական հետազոտությունների վարչության ընթացիկ վերլուծությունների բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․24-Ղ4-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34․1-18․2-Մ4-2)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.22-Ղ3-1)

Թեթև արդյունաբերության վարչության ստեղծագործ արդյունաբերության զարգացման բաժնի պետ  (ծածկագիր` 23-32.18-Ղ4-2)

Թեթև արդյունաբերության զարգացման բաժնի պետ  (ծածկագիր` 23-32.18-Ղ4-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18․3-Մ2-2)

Թեթև արդյունաբերության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.18-Ղ3-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման  վարչության պետական աջակցության ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիրը՝  23-32.6-Մ2-8)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ենթակա ընկերությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.22-Ղ4-2)  

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հայտերի ընդունման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.5-Ղ4-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության ծանր արդյունաբերության բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.25-Ղ4-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր տնտեսագետ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-9)  

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման  վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-5)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման  վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ4-4)  

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.3-Մ2-4)

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.3-Մ2-3)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման և աջակցման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.22-Ղ4-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.25-Ղ3-1)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության վճարահաշվարկային համակարգերի բաժնի պետ (ծածկագիրը` 23-32.26-Ղ4-2)

Ձեռներեցության վարչության քաղաքականության և ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․19-Ղ4-1)

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Ֆինանսական ենթակառուցվածների զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Ղ3-1)

Ձեռներեցության վարչության պետություն-մասնավոր երկխոսության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.19-Ղ4-2)

Ձեռներեցության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.19-Ղ3-1)

Որակի ենթակառուցվածի զարգացման վարչության տեխնիկական կանոնակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիրը` 23-32.8-Մ2-6)

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը` 23-32․20-Մ4-1)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչությունում փորձագետ

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.20-Ղ4-1)

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության հետազոտությունների և վերլուծությունների բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.20-Ղ4-2)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ  (ծածկագիր՝ 23-32.22-Ղ3-1)

Բուսաբուծության վարչության երկրագործության և սերմնաբուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․16-Մ2-2)

Lիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության փորձագետ

Գիտելիքահենք տնտեսության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.20-Ղ3-1)

Բուսաբուծության վարչության այգեգործության և օրգանական գյուղատնտեսության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32.16-Ղ4-2)  

Բուսաբուծության վարչության երկրագործության և սերմնաբուծության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32.16-Ղ4-1)

Բուսաբուծության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32.16-Ղ3-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 23-33.2-Մ2-11)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության միջազգային ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.6-Մ2-5)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.11-Մ2-4)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության պետական աջակցության ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Ղ4-5)  

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Ղ4-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության միջազգային ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Ղ4-4)

Գործարար միջավայրի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.21-Ղ3-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.1-Մ2-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.1-Մ2-6) 

Լիցենզավորման եվ թույլտվությունների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.11-Ղ3-1)

Զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-1-36․1-Մ2-2)

Զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-1-36․1-Ղ3-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․10-Մ4-3)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․10-Մ4-4)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.10-Մ2-1)

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Էկոնոմիկայի նախարարության Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Ղ4-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Մ2-1)

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության եվ դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիրը՝ 23-33.1-Մ2-4)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Մ4-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18․3-Ղ4-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.10-Մ4-4)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.10-Մ4-3)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.10-Մ2-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.10-Մ4-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․10-Մ2-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.1-Մ2-5)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.1-Մ2-1)

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր` 23-33.1-Մ2-4)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Ղ4-1)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ2-3)

Ձեռներեցության զարգացմա վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․12-Ղ3-1)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․9-Մ2-3)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.1-Մ2-6)

Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33․9-Մ2-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․4-Մ4-1)

Առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․1-Մ2-3)

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ2-3)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32․9-Մ2-1)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Արմավիրի բաժնի ավագ խորհրդատու (ծածկագիր՝ 23-32.5-Մ4-12)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-3)

Որակի ենթակառուցքվածքների զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.8-Մ4-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-2)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.5-Մ2-2)

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.3-Մ4-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34․1-18․2-Մ2-9)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-Գ34.1-18.7-Մ4-1)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․13-Մ4-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-4)

Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.11-Ղ3-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.3-Մ2-1)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ4-2)

Գյուղատնտեսական առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր գյուղատնտես (ծածկագիրը՝ 23-32.1-Մ2-9)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.14-Մ2-4)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հայտերի ընդունման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-Գ34․1-18․5-Մ3-1) 


Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.2-Մ4-2)

Զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-1-36․1-Ղ3-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ղեկավար (ծածկագիր՝ 23-Գ34․1-Ղ2-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի կազմակերպաիրավական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.7-Ղ4-1)

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի ավագ տնտեսագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.2-Մ4-1)

 

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.8-Մ2-3)

 

Իրավաբանական  վարչության օրենսդրության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիրը՝ 23-33.1-Մ2-4)

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ4-1)

 

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Ղ3-1)

 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.3-Մ2-1)

 

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.12-Մ4-2

 

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ2-3)

 

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.8-Մ4-1)   

                                                                        

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.6-Ղ3-1)

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-1) 

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-6)   

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման եվ կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր՝ 23-32.4-մ2-4)   

 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.3-Մ4-2)

 

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ4-2)

 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետ  (ծածկագիր` 23-32.13-Ղ3-1) 

 

Արտաքին կապերի վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.9-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման մասին

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման մասին

 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.3-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման մասին

 

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.3-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման մասին

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման արդյունքների մասին

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի ավագ տնտեսագետի (ծածկագիր` 23-33.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման մասին

 

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր գյուղատնտեսի (ծածկագիր՝ 23-32.1-մ2-9) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման ընթացքի և արդյունքների մասին

 

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր գյուղատնտեսի (ծածկագիր՝ 23-32․1-Մ2-8) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․12-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր` 23-33.1-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.9-Մ2-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32.9-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32.13-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 23-32.4-Մ2-6) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Անձնակազմի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 23-33.4-Մ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 23-32.4-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի գլխավոր անասնաբույժի (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33․4-Մ2-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի ավագ տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 23-33.1-Մ2-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.8-Մ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 23-32.12-Մ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.3-Մ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-6) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Մ2-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր խորհրդատուի (ծածկագիր` 23-32.5-Մ2-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32.9-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլ հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.8-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․12-Մ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․13-Մ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․13-Մ2-5) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի  թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 23-32.9-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի  թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Մ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Մ2-6) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Քարտուղարության ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.6-Մ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-33․1-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Անձնակազմի կառավարման վարչության բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիր՝ 23-33.4-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-7) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32․2-Ղ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-6) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-5) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

 

Քարտուղարության արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-33.6-Ղ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքների մասին

 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի ավագ անասնաբույժի (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32․8-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․1-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․1-Մ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 23-32․1-Ղ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․13-Մ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ձեռներեցության զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.12-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Ղ4-3) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Ղ4-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-1-36.2-Մ2-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Մ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

 

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-33․4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32․4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի  (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-7) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ  

 

Նախարարության գլխավոր քարտուղարի  տեղակալի (ծածկագիր՝ 23-Ղ2-2) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-33.8-Մ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի (Ծածկագիր՝ 23-33.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 23-32.13-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 23-32.13-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գործերի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-33.5-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Մտավոր սեփականության գործակալության պետի (ծածկագիր՝ 37-1.2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 23-32.5-Ղ3-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի տեղակալի  (ծածկագիր՝ 23-Ղ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00