ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

Ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․22-Ղ3-1)

Գործարար միջավայրի վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.21-Մ2-4)

Գործարար միջավայրի վարչության ներքին առևտրի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.21-մ4-3)

Գործարար միջավայրի վարչության ներքին առևտրի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.21-Ղ4-3)

Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ4-2) 

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության  բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 23-33.1-Մ2-5)

Առևտրի և ինտեգրացիայի վարչության առևտրի կարգավորումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.11-Ղ4-4)

Արդյունաբերության քաղաքականության վարչության տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝  23-32.17-Ղ4-2)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.11-Մ2-3)

Արդյունաբերության քաղաքականության վարչության արդյունաբերության զարգացման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Ղ4-1)

Ռազմավարական ոլորտների վարչության ծանր արդյունաբերության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.25-Մ2-1)

Միջազգային համագործակցության վարչության արտահանման խթանման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.23-Ղ4-2)

Որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչության տեխնիկական կանոնակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.8-Ղ4-2)

Թեթև արդյունաբերության վարչության թեթև արդյունաբերության զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 23-32.18-Մ2-1)

Տնտեսական հետազոտությունների վարչության ընթացիկ վերլուծությունների բաժնի պետ (Ծածկագիր՝ 23-32.24-Ղ4-2)

Նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և  բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր տնտեսագետ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-9)

Նախարարության ֆինանսական և հաշվապահաան հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-5)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գնումների համակարգման  բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ4-4)

Ներդրումային ծրագրերի վարչության ենթակա ընկերությունների բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32․22-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման  վարչության պետական աջակցության ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիրը՝  23-32.6-Մ2-8)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հայտերի ընդունման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-Գ34.1-18.5-Ղ4-1)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության վճարահաշվարկային համակարգերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Ղ4-2)

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.3-Մ2-4)

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.3-Մ2-3)

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Ձեռներեցության վարչության պետություն–մասնավոր երկխոսության բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.19-Ղ4-2)

Բուսաբուծության վարչության այգեգործության և օրգանական գյուղատնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.16-Ղ4-2)

Ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.26-Ղ3-1)

Ձեռներեցության վարչության պետ (ծածկագիրը` 23-32.19-Ղ3-1)

Բուսաբուծության վարչության երկրագործության և սերմնաբուծության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.16-Ղ4-1)

Բուսաբուծության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.16--Ղ3-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության միջազգային ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Ղ4-4)

Գործարար միջավայրի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.21-Ղ3-1)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-33.11-Ղ3-1)

Անասնաբուծության վարչությունում փորձագետ

Զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-1-36.1-Մ2-2)

Զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-1-36.1-Ղ3-1) 

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.10-Մ2-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության Եվրամիության ծրագրերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․10-Մ4-3)

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.3-Ղ4-1)

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչության եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.10-Մ4-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի գյուտերի եվ արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 23-Գ34․1-18․1-Մ2-5)

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Արդյունաբերության զարգացման վարչության փորձագետ

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության փորձագետ

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վաչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.1-Մ2-3)

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.8-Մ4-1) 

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների եվ մոնիթորինգի վարչության գլխավոր խորհրդատու (ծածկագիրը՝ 23-32.5-Մ2-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34․1-18․2-Մ2-9)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-գ34.1-18.3-մ2-1)

Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32.11-ղ3-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հայտերի ընդունման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.5-Մ4-1)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.13-ղ3-1)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.6-Մ4-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ (ծածկագիր` 23-գ34.1-ղ3-1)

Ֆինանսական եվ հաշվապահաան հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման եվ հաշվետվությունների բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-մ2-5)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ղեկավար (ծածկագիր` 23-Գ34.1-Ղ2-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի հայտերի ընդունման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34.1-18.5-Մ3-1)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների եվ աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր` 23-Գ34.1-18.2-Մ6-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-Գ34․1-18․2-Մ4-2)

Մտավոր սեփականության գրասենյակի ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 23-Գ34․1-18․2-Մ2-7)
 
Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.6-Ղ3-1)

Արտաքին կապերի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 23-33.9-ղ4-1)

Տեղեկատվության եվ հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.3-մ2-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.4-մ2-6)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության,նորարարությունների եվ մոնիթորինգի վարչության մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.5-մ6-4)

Էկոնոմիկայի նախարարության սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.2-մ2-3)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.2-Մ2-3) 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.9-Մ4-1)

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.3-Մ4-2)

Լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչությունում ներգրավված փորձագետ 

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր գյուղատնտես (ծածկագիրը՝ 23-32.1-Մ2-8) 

Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.9-Մ2-3)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի պետ (ծածկագիր` 23-32.9-Ղ4-2)

Անձնակազմի կառավարման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.4-Մ4-2)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.6-Մ4-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր` 23-33.2-Մ2-8)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի գլխավոր անասնաբույժ (ծածկագիր` 23-32.2-Մ2-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի ավագ տնտեսագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.2-Մ4-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-33․4-Մ2-4)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-1)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր խորհրդատու (ծածկագիրը՝ 23-32.5-Մ2-3)

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ2-2)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.9-Մ4-3)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.9-Ղ3-1)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-4)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-1)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-3)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ2-5)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.9-Մ2-2)

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության բարեվարքության հարցերով կազմակերպչ (ծածկագիր՝ 23-33.4-Մ2-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ4-2)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.2-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-7)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման եվ կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-5)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-1)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի ավագ անասնաբույժ (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ4-1)

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.8-Ղ3-1)  

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.13-Մ4-2)

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․1-Մ2-2)

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․1-Մ2-1)

Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 23-32․1-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Ղ4-3)

Ձեռներեցության զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.12-Մ2-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33․4-Ղ3-1) 

Զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-1-36.2-Մ2-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32․4-Ղ3-1) 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ4-1)

Նախարարության գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ (ծածկագիր՝ 23-Ղ2-2)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-7)  

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.8-Մ3-1)

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր` 23-33.8-Ղ4-1) 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-33.2-Ղ3-1)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.13-Ղ3-1) 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-1) 

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.5-Ղ4-1)

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիր` 23-Ղ2-1)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.5-Ղ3-1)

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00