ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժին

Եվրոպական միության ծրագրերի կառավարման բաժինը (ԾԿԲ) ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության կազմում գործող ստորաբաժանում է, որը, հանդիսանալով ԵՄ պատվիրակության գործընկերը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում, իրականացնում է Եվրոպական հարևանության գործիքների կառավարումը ՀՀ-ում, համակարգում և վերահսկում է դրանց ներքո իրականացվող ծրագրերը, իրականացնում է բոլոր ծրագրերի դիտանցում, ՀՀ պետական կառավարման մարմիններին և այլ շահառուներին տրամադրում է համապատասխան խորհրդատվություն և օժանդակություն գործիքների կիրառման ու ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։

Մասնավորապես, ԾԿԲ համակարգում է հետևյալ ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում.

- ԹՎԻՆԻՆԳ, որը ԵՄ անդամ երկրների և Հայաստանի հանրային կառավարման մարմինների միջև համագործակցության գործիք է։

- ԹԱՅԵՔՍ, որը տեխնիկական աջակցության և տեղեկատվության փոխանակման գործիք է։

- ՍԻԳՄԱ, որը տրամադրում է աջակցություն ղեկավարման և կառավարման բարելավման խնդիրներում։

- ՍՈՍՅՈՒ +, որը սոցիալական պաշտպանության, աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում տեխնիկական աջակցության տրամադրման գործիք է։

- Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագիր, որն ուղղված է Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանի բնակիչների կյանքի որակի բարելավմանը՝ կայուն աճի և շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջոցով։

- Հայաստան – Վրաստան տարածաշրջանային ծրագիր, որն իրականացվում է Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության շրջանակներում և հնարավորություն է տալիս մասնակից երկրներին սահմանել և համատեղ ուժերով լուծել սահմանամերձ տարածքների խնդիրները՝ այդպիսով ապահովելով կայուն տնտեսական և սոցիալական զարգացում տեղական մակարդակում։

Իր նպատակներն իրագործելու համար ԾԿԲ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

- Աջակցություն ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի շահառուների հատկորոշման և ծրագրերի հետագա մշակման, գնահատման և ընտրության, պայմանագրերի պատրաստման, ծրագրերի համակարգման իրականացման փուլերում։

- ԹԱՅԵՔՍ միջոցառումների համակարգում, մասնավորապես մասնագիտական աջակցություն հայտերի մշակման գործընթացում, Եվրոպական հանձնաժողովի ծրագրերի կառավարման բաժին ներկայացվելիք հայտերի մանրազնին ստուգում, հայտաձևերի ընթացքի հսկողություն, ԹԱՅԵՔՍ ծրագրերի իրականացման որակի ընդհանուր մշտադիտարկում և տեղեկատվության տարածում։

- ՍԻԳՄԱ ծրագրերի ընդհանուր համակարգում, տարեկան աշխատանքային ծրագրի մշակում և հաստատում, հայաստանյան պետական կառավարման մարմինների կողմից պատրաստված ՍԻԳՄԱ աջակցության հայտերի գնահատում, առաջարկի ներկայացանում ՍԻԳՄԱ-ին՝ հաստատման նպատակով, ընթացիկ ՍԻԳՄԱ ծրագրերի մշտադիտարկում և արդյունքների գնահատում։

- Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագրի հավանական շահառուներին ծրագրային առաջարկների ներկայացման հրավերների, դիմելու կանոնների և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության և բացատրությունների տրամադրում, աջակցություն գործընկերներ գտնելու գործում, հետաքրքրված կողմերի վերաբերյալ փոքր ծավալի տեղեկատվական բազայի պահպանում՝ ըստ յուրաքանչյուր միջոցառման:

- Իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, ուսուցում և աջակցության ընդհանուր գործողություններ։

- Համագործակցություն և ԵՄ աջակցության գործիքների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակում Հայաստանից դուրս գործող գործընկեր մարմինների հետ։

- Ներգրավված բոլոր կողմերի մոտ անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայության վերահսկողություն՝ ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ կառավարման կարողությունների տեսանկյունից:

- Առանձին ծրագրերին առնչվող տվյալների և նյութերի արխիվացում։   

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00